Nasza firma posiada następujące certyfikaty:

CERTYFIKAT1
CERTYFIKAT2

Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji
Certyfikat spawalniczy
STAL-MAR_Certyfikat_0035-CPR-1090-1.02054.TÜVRh.2017.001

Certyfikat CE

CE

Certyfikat CE

http://www.stal-mar.pl/wp-content/uploads/2019/10/CERTYFIKAT-2.pdf